Website online

Welkom op onze site, de plek voor alles wat te maken heeft met PfS Zuid-Friesland! Het maakt ons trots deze site te kunnen tonen. Vanaf juli 2018 hebben we hard gewerkt aan de tot standkoming. Jesse van den Dobbelsteen, student Media, Games en IT en eigenaar van het bedrijf Sevengal, heeft ons op professionele wijze bijgestaan. Met deze site streven we diverse doelen na:
  • het aanmelden van leerlingen door reguliere’leerkrachten en docenten nog effectiever laten verlopen
  • het bieden van een platform waar alle informatie mbt PfS Zuid-Friesland op ieder moment beschikbaar is
  • het aantal aanmeldingen in de toekomst verder laten stijgen dankzij een betere en meer efficiënte manier van aanbieden info
Deze website is afgeschermd. Na een volledig juiste aanmelding door de school kunnen wij u, als ouders/verzorgers, met een wachtwoord toegang verlenen. Het geeft u onder andere de kans gemaakte foto’s van lessituaties in te zien en nieuwsbrieven te lezen.