Subsidies voor Playing for Success Zuid-Friesland

21 mei j.l. mochten we een cheque in ontvangst nemen. Deze cheque werd mogelijk gemaakt door het Coöperatiefonds van de Rabobank.

Trotst zijn we op het feit dat de Rabobank ons project wil ondersteunen.
Het Coöperatiefonds steunt projecten die de regio sociaal, economisch en cultureel sterker maken. Als vereniging of stichting met een goed idee kunt u steun krijgen vanuit het Coöperatiefonds. Het project moet bijdragen aan de welvaart en het welzijn in het werkgebied van de bank’.

Naast de prachtige bijdrage van het Coöperatiefonds heeft ook de provinsje fryslân een grote bijdrage geleverd. Via het Iepen Mienskipfûns mochten we ook een prachtige subsidie in ontvangst nemen.
Wij zijn op zoek naar initiatiefrijke inwoners die een goed idee hebben om de leefbaarheid in hun wijk, dorp, stad of eiland te verbeteren. Via het Iepen Mienskipsfûns stelt provincie Fryslân geld beschikbaar om de projecten van inwoners verder te helpen. Projecten die ervoor zorgen dat u prettig kunt wonen in uw wijk, dorp of stad. Ideeën die uw leefomgeving laten bruisen en bouwen aan de toekomst van Fryslân. Denk aan projecten op het gebied van leefbaarheid, kansen voor burgers en sociale innovatie. Maar ook gericht op cultuur, duurzame dorpen en cultuurhistorie en landschap’. 

We zijn al enige tijd hard aan het werk met een projectplan om het project verder te vernieuwen. De subsidies zijn aangevraagd om dit plan te concretiseren. Volgend schooljaar (2019-2020) zullen de vernieuwingen zichtbaar worden.