Samenwerking met SC Heerenveen

Sinds het schooljaar 2015-2016 werken wij samen met sc Heerenveen. Wij zijn ontzettend dankbaar voor de kansen en mogelijkheden die het Abe Lenstra Stadion te bieden heeft. In onderling overleg met de club beoordelen wij welke plekken in het stadion kansen bieden voor ons lesprogramma. Soms kunnen we rolmodellen inzetten om de les verder te verfraaien. Zo kregen de leerlingen tijdens de laatste feestelijke slotbijeenkomst van het schooljaar 2017/2018 hoog bezoek. Luuc Eisenga (algemeen directeur sc Heerenveen) hield een inspirerende toespraak, waarbij het nut van plezier in leren naar voren kwam. Met mooie bruggetjes tussen voetbal en onderwijs wist hij het publiek te raken en herkenden de leerlingen zich in zijn verhaal. Een prachtige afsluiting van het schooljaar! Luuc dank! Ook hebben inmiddels diverse jeugdspelers en Doke Schmidt, ambassadeur van het project, hun medewerking verleend aan het lesprogramma. WOW!