Playing for Success Zuid-Friesland komt met extra ondersteuningsproject

Naast ons reguliere programma starten we dit jaar met een extra en nieuw ondersteuningsproject. Op maandag en dinsdagochtend willen we leerlingen verwelkomen die op rekengebied onderpresteren. Er is geen sprake van leer- of gedragsproblematiek maar wel van verminderde motivatie en verminderd zelfvertrouwen ten opzichte van rekenen.

In vijf ochtenden gaan we proberen de leerlingen op een andere manier rekenen te laten ervaren. Door rekenen te combineren met de WOW-factor van Playing for Success denken we een mooi instrument in handen te hebben om met leerlingen aan succeservaringen en leerstrategieën te gaan werken. Dit zijn de vaardigheden die nodig zijn om tot leren te komen en om hiermee bezig te blijven. Dit project is een extra ondersteuning en aanvullend op het reguliere rekenaanbod van de scholen.

We beginnen met twee pilots zodat we kunnen afchecken of de lessen aansluiten of nog verder verbeterd moeten worden. Onze insteek is dat dit ondersteuningsproject een vast onderdeel van ons onderwijsaanbod gaat worden waarbij leerlingen hun leerplezier t.o.v. rekenen weer terugvinden.