Playing for Success start met drie groepen!

Volgende week maandag 3 oktober en dinsdag 4 oktober is het zover. Dan starten we een nieuw schooljaar Playing for Success. Alle voorbereidingen zijn inmiddels getroffen om deze keer met drie groepen te starten.

We beginnen maandagmiddag met een feestelijke startbijeenkomst. We verwelkomen dan de leerlingen en ouders van de maandaggroep. Deze groep zal het volledige lesprorgamma van 10 lessen gaan volgen.

Op dinsdagochtend verwelkomen we de leerlingen van de pilot van het rekenondersteuningsprogramma. We zijn erg benieuwd naar de bevindingen van de leerlingen, leerkrachten en van ons zelf. Deze lessencyclus duurt in totaal 5 lessen. Doel van deze lessen is het leerplezier op rekengebied terug te vinden waardoor leerlingen beter met de uitdagingen op rekengebied om kunnen gaan.

Op dinsdagmiddag is de tweede feestelijke startbijeenkomst. Ook hier verwelkomen we leerlingen en ouders. Zij zullen het volledige lesprogramma van 10 lessen gaan volgen.

We hopen op een mooie periode waarbij we leerlingen structureel kunnen ondersteunen met hun persoonlijke leervraag.