Playing for Success kan vooruit!

Het bestuur van Playing for Success Zuid-Friesland bekroont verdere samenwerking met het zetten van hun handtekening. Wij, als team Playing for Success Zuid-Friesland, zijn hier erg blij mee!

Eric Rietkerk (CBO Meilân)

Joop Fortuin (Stichting Palludara)

Rieks Schoenmaker (OSG Sevenwolden)

Jan Kroon (Linde College)