Playing for Succes blijft gesloten

Als Playing for Succes Zuid-Friesland volgen we het advies van ons algemene bestuur. Zij brachten ons op de hoogte via een een informatieve mail:

Afgelopen dinsdag is bekend gemaakt dat op 8 februari de basisscholen weer open gaan. De vraag is wat dit betekent voor de Playing for Success leercentra.

Omdat er vanuit het Ministerie van OCW geen eenduidig advies is over het al dan niet opengaan van naschoolse en buitenschoolse onderwijsvoorzieningen, hebben we in een spoedoverleg met een stevige vertegenwoordiging van de leercentra een advies opgesteld bestemd voor alle PfS leercentra.

Het advies is dat de leercentra voorlopig gesloten blijven.

Zodra er nieuwe maatregelen afgekondigd worden, zal er opnieuw een overleg worden gepland, zodat we weer gezamenlijk een advies kunnen opstellen.