Nieuwsbrief

In de nieuwsbrief delen we de informatie die we de leerlingen tijdens de lessen meegeven. Mochten er bijvoorbeeld lessen op locatie plaatsvinden, andere lestijden worden aangehouden of we bieden een verassing aan dan plaatsen we die informatie hier zodat u dit altijd terug kunt lezen. Daarnaast zullen we u nieuwsbrieven toesturen waarin de lessen en ontwikkelingen worden beschreven.