Nieuwsbrief

In de nieuwsbrief wordt beschreven wat er is gedaan en wat gaat plaatsvinden tijdens de les. Belangrijke data worden benoemd. Ook worden lesdoelen genoemd en wordt de werkwijze van PfS Zuid-Friesland herhaald. Met andere woorden, door de lesdoelen kunnen leerlingen hun persoonlijk leerdoel bereiken. Een voorbeeld. Stel een leerling vindt dat er verbetering mogelijk is bij het stellen van vragen in een klas. Door het afnemen van een interview bij een rolmodel in het stadion kan een leerling deze vaardigheid verbeteren. Indien deze activiteit naar het inzicht van de leerling goed verloopt, kan een verbetering van het zelfvertrouwen optreden. Dankzij een verhoogd zelfvertrouwen raakt de leerling nog meer gemotiveerd, waardoor het plezier in ‘leren leren’ zal toenemen.