Nieuw schooljaar bijna van start

Ook in schooljaar 2023/2024 biedt Playing for Success Zuid-Friesland haar ondersteuningproject aan. Het project dat in teken staat van het vergroten van zelfvertrouwen, motivatie, samenwerken en zelfstandigheid.

Leerlingen stellen een eigen leerdoel met motivatie op. Dit kan verschillen tussen het durven antwoord te geven op een vraag tot het beter vasthouden van de concentratie in de klas. Door de leerlingen persoonlijk te begeleiden en uit te dagen willen we leerlingen laten inzien dat ze tot heel veel in staat zijn.

Dit resulteert in prachtige ontwikkelingen! Uit onderzoek blijkt dat deze ontwikkelingen leerlingen nog lang bij blijft.

Dit jaar hebben we zowel op maandag- als dinsdagmiddag studenten die het team komen helpen. Dit zijn Mirte Kraak (opleiding onderwijsassistente), Daniel Kuperus (PABO) en Calvin Dirksen (opleiding Sportkunde). We zijn erg blij dat ze bij ons stage komen lopen. Een mooie kans om op verschillende manieren van elkaar te leren.

De samenwerking met de club is nog internsiever geworden. Dit resulteert in betrokken spelers en speelsters bij de lessen! Een ongelovelijke aanwinst als we het hebben over succeservaringen!