Kinderpostzegels en Playing for Success investeren in veerkrachtige kinderen

Zwolle, 21 april 2023 –Kinderpostzegels en Playing for Success Nederland gaan samenwerken om de veerkracht van kinderen te vergroten. Kinderpostzegels investeert de komende jaren 1,3 miljoen euro in de verdubbeling van het aantal deelnemers van vier naar achtduizend per jaar en in de verdere verbetering van de programma’s van Playing for Success. Daarmee wordt het naschoolse programma de grootste erkende interventie in Nederland, gericht op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 9 tot 14 jaar. Het strategische partnerschap geldt voor minimaal vijf jaar.

Een bijzondere, veilige omgeving, midden in de samenleving, met actief en betekenisvol onderwijs, veel individuele begeleiding, rolmodellen en succeservaringen; dat zijn de ingrediënten waarmee deelnemers aan Playing for Success werken aan zelfvertrouwen, samenwerking, motivatie en zelfstandigheid, zodat ze vrij en blij naar school kunnen gaan en zich kunnen ontwikkelen tot mensen die ze kunnen zijn en willen zijn.

Sofie Vriends, directeur/bestuurder Kinderpostzegels: “Veel kinderen lukt het om diverse redenen niet om zich optimaal te ontwikkelen, zij kunnen heel goed een extra steuntje in de rug gebruiken. Dankzij deze meerjarige samenwerking met Playing for Success kunnen we veel meer kinderen die dat hard nodig hebben bereiken en ondersteunen om het beste uit zichzelf te halen. Deze samenwerking staat symbool voor hoe Kinderpostzegels als aanjager van samen het bereik en de impact van onze programma’s in de komende jaren wil vergroten. Want ieder kind verdient gelijke kansen.”

“Playing for Success is een van oorsprong Brits concept dat in 2008 naar Nederland is gebracht”, zegt directeur Irene de Kort. ”In korte tijd zijn we destijds met hulp van het Ministerie van Onderwijs gegroeid naar 17 zelfstandig opererende lokale organisaties met in totaal 25 leercentra; met name in stadions van betaald voetbalorganisaties, maar inmiddels ook op andere ‘WOW-locaties’ zoals een aantal theaters en zelfs een hotel. De financiële steun van Kinderpostzegels gebruiken we voor het ontwikkelen van nieuwe programma’s en leermiddelen, uitbreiding van bestaande leercentra en uitbreiding met nieuwe locaties in steden waar we nu nog niet aanwezig zijn. Daarnaast werken we samen aan de ontwikkeling van nieuwe initiatieven. Daarbij gebruiken we dezelfde pedagogische en didactische uitgangspunten als bij Playing for Success.”