Groep 3A (primair onderwijs) 2020-2021

0 / 14
Compleet

Nog 14 plaatsen beschikbaar

Periode : 12 april 2021 tot 28 juni 2021
Maandag, 15:00 uur tot 17:00 uur

Groep 3B (primair onderwijs) 2020-2021

0 / 14
Compleet

Nog 14 plaatsen beschikbaar

Periode : 13 april 2021 tot 29 juni 2020
Dinsdag, 15:00 uur tot 17:00 uur

Groep 2C (voortgezet onderwijs) 2020-2021

0 / 12
Compleet

Nog 12 plaatsen beschikbaar

Periode : Deze ronde is onder voorbehoud en afhankelijk van de corona maatregelen of we deze ronde kunnen aanbieden.
, 15:00 uur tot 17:00 uur

Waar wil jij aan werken bij Playing for Success Zuid-Friesland?

kies maximaal 4 verschillende opties
De onderdelen die je gaat aankruisen geven aan:
- welke leerdoelen je wilt bereiken tijdens de 10 lesweken
- welke leerdoelen je zelf gaat opschrijven die gebaseerd zijn op onderstaande opties

Woensdagmiddag
- inloop 15:15uur
- Start les 15:30

Gegevens leerling

Je wordt gevraagd je geluksgetal en favorite artiest/nummer in te vullen in verband met de feestelijke startbijeenkomst

Gegevens ouder/verzorger
Gegevens school


Gegevens mentorGegevens zorgcoordinatorindien er sprake is van gedragsproblematiek is vooraf contact noodzakelijk. Tijdens dit contact wordt bepaald of het traject geschikt is.
heeft uw kind een van de volgende?

gedragsproblematiekleerproblematiek

indien bovenste van toepassing is graag een omschrijving invullen

specifieke hulpvraag vanuit school