Groep 1A (primair onderwijs) 2021 – 2022

12 / 14
Compleet

Nog 2 plaatsen beschikbaar

Periode : 4 oktober 2021 tot 13 december
Maandag, 15:00 uur tot 17:00 uur

Groep 1B (primair onderwijs) 2021 – 2022

11 / 14
Compleet

Nog 3 plaatsen beschikbaar

Periode : 5 oktober 2021 tot 14 december 2020
Dinsdag, 15:00 uur tot 17:00 uur

Groep 2C (voortgezet onderwijs) 2021 – 2022

0 / 12
Compleet

Nog 12 plaatsen beschikbaar

Periode : 12 januari 2022 - 23 maart 2022
Woensdag, 15:00 uur tot 17:00 uur

Waar wil jij aan werken bij Playing for Success Zuid-Friesland?

kies maximaal 4 verschillende opties
De onderdelen die je gaat aankruisen geven aan:
- welke leerdoelen je wilt bereiken tijdens de 10 lesweken
- welke leerdoelen je zelf gaat opschrijven die gebaseerd zijn op onderstaande opties

Woensdagmiddag
- inloop 15:15uur
- Start les 15:30

Gegevens leerling

Je wordt gevraagd je geluksgetal en favorite artiest/nummer in te vullen in verband met de feestelijke startbijeenkomst

Gegevens ouder/verzorger
Gegevens school


Gegevens mentorGegevens zorgcoordinatorindien er sprake is van gedragsproblematiek is vooraf contact noodzakelijk. Tijdens dit contact wordt bepaald of het traject geschikt is.
heeft uw kind een van de volgende?

gedragsproblematiekleerproblematiek

indien bovenste van toepassing is graag een omschrijving invullen

specifieke hulpvraag vanuit school