Stappenplan aanmeldingen

  1. School herkent of een traject bij Playing for Success zinvol is.
  2. Ouders/verzorgers en leerling worden van Playing for Success op de hoogte gebracht.
  3. Ouders/verzorgers en leerling staan achter de keuze om aan te melden
  4. De aanmelding wordt door school verzorgd waar mogelijk in samenspraak met ouders/verzorgers en leerling.
  5. De leerling wordt, wanneer er nog ruimte is, in een lesgroep geplaatst. Wanneer de groepen vol zitten zal de aanmelding naar de volgende ronde meegenomen worden.
  6. Playing for Success stuurt ouders/verzorgers en leerling een uitnodiging voor de startbijeenkomst.