Aangemeld? Welke afspraken gelden dan?

We maken met elkaar de afspraak dat de leerling tien middagen aanwezig is. We brengen u op de hoogte van start en slotbijeenkomsten. De lessen starten om 15:15 uur en eindigen om 17:15 uur. Het vervoer is de verantwoordelijkheid van ouders/verzorgers.