Kunnen leerlingen met gedragsproblematiek aangemeld worden?

Selectie vindt plaats op school. Playing for Success is bedoeld voor ‘gewone’ kinderen die het sociaal- emotioneel niet makkelijk hebben. Kinderen met zware gedragsproblematiek of gediagnosticeerde leerstoornissen behoren niet tot de primaire doelgroep.