Kunnen jullie leerproblematiek oplossen?

Nee, we werken aan persoonlijke leerdoelen die aansluiten bij de vier pijlers: samenwerken, zelfvertrouwen, motivatie en zelfstandigheid en niet op vaardigheden binnen rekenen en taal.