Is het een sportproject?

Nee, Playing for Success maakt zo nu en dan wel gebruik van sport om leerdoelen te bereiken maar is verder een onderwijsproject. We werken d.m.v. rekenen, taal en ICT aan verschillende leerdoelen die binnen onze vier pijlers samenwerken, zelfvertrouwen, motivatie en zelfstandigheid vallen.