Veel gestelde vragen

De selectie voor deelname Playing for Success wordt gedaan door de aangesloten school. De leerkracht meldt in samenspraak met ouders/verzorgers en leerling de leerling aan. De aanmelding dient via het aanmeldingsformulier gedaan te worden. Dit is een zelfsturend document waarin onder andere de leerdoelen van de leerling naar voren komen.  

We maken met elkaar de afspraak dat de leerling tien middagen aanwezig is. We brengen u op de hoogte van start en slotbijeenkomsten. De lessen starten om 15:15 uur en eindigen om 17:15 uur. Het vervoer is de verantwoordelijkheid van ouders/verzorgers.

Ja, het project probeert leerlingen zichzelf terug te vinden door hen te laten inzien dat ze er heel erg toe doen. Deze boost kan de stap naar de middelbare school alleen maar makkelijker maken.

Nee, we werken aan persoonlijke leerdoelen die aansluiten bij de vier pijlers: samenwerken, zelfvertrouwen, motivatie en zelfstandigheid en niet op vaardigheden binnen rekenen en taal.  

Selectie vindt plaats op school. Playing for Success is bedoeld voor ‘gewone’ kinderen die het sociaal- emotioneel niet makkelijk hebben. Kinderen met zware gedragsproblematiek of gediagnosticeerde leerstoornissen behoren niet tot de primaire doelgroep.

Nee, het is voor iedere leerling een eenmalige aanbieding.

De kosten voor deelname worden door de meeste scholen vergoed. Informatie hierover kan door de school gegeven worden.

Het vervoer is de verantwoordelijkheid van de ouders/verzorgers. Het is mogelijk dat leerlingen uit dezelfde omgeving komen het is dan wellicht mogelijk om te carpoolen. Ook dit zult u zelf moeten regelen. We spreken met elkaar af dat de leerling uiterlijk 15:15 uur aanwezig is en 17:15 uur weer opgehaald wordt.

U wordt uitgenodigd voor de start- en slotbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomsten heeft u een belangrijke rol. U start namelijk samen met de leerling de lessencyclus op en sluit hem, tijdens de slotbijeenkomst, af. De andere lessen zijn niet toegankelijk.

Neem telefonisch contact op met de docent die op de betreffende dag werkt. Zo zijn wij op de hoogte en kunnen we rekening houden met de afwezigheid.

Nee, Playing for Success maakt zo nu en dan wel gebruik van sport om leerdoelen te bereiken maar is verder een onderwijsproject. We werken d.m.v. rekenen, taal en ICT aan verschillende leerdoelen die binnen onze vier pijlers samenwerken, zelfvertrouwen, motivatie en zelfstandigheid vallen.

We doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen. Met deze intentie geven we ook les. We richten ons dus op de leerling waar het minder goed mee gaat en een zetje in de rug kan gebruiken, een leerling met leerdoelen binnen onze vier pijlers: samenwerken, zelfvertrouwen, motivatie en zelfstandigheid. Mocht de hulpvraag ergens anders liggen dan past dit project mogelijk minder goed bij de leerling. In de afgelopen vijf jaar hebben we veel positieve reacties op ons lesprogramma gekregen. Uit de evaluaties van leerling, ouder/verzorger komt veelal groei naar voren. Deze tendens is elders in het land ook merkbaar.