Over ons

Succesvol in Zuid-Friesland

Sinds schooljaar 2015/2016 bieden wij in het Abe Lenstra Stadion het lesprogramma van PfS Zuid-Friesland aan. Leren met een WOW-factor, oftewel Welkom Ontwikkeling Waardering!

Doke Schmidt (ambassadeur Playing for Success) en Geert Heerschop (oud bestuurslid Playing for Success Zuid Friesland) tijdens de feestelijke opening.

Als leercentrum maken wij onderdeel uit van Playing for Success Nederland. Veel betaald voetbalorganisaties in Nederland hebben inmiddels de beschikking over een leercentrum. Achterliggend idee is dat dergelijke organisaties nog meer verbinding hebben en aanbrengen met de maatschappij waartoe zij behoren.  Door het lesprogramma grijpen deelnemende leerlingen hun kans het leerplezier bij zichzelf te helpen vergroten. Voor een duidelijk beeld van ons lesprogramma hebben we een informatief filmpje gemaakt:

Het lesprogramma kenmerkt zich door vier pijlers waaraan elke les wordt opgehangen:

  • samenwerken
  • zelfvertrouwen
  • motivatie
  • zelfstandigheid

Leerlingen formuleren een persoonlijk leerdoel, dat gebaseerd is op bovenstaande vier pijlers. Door goed opgebouwde lessen met duidelijk geformuleerde lesdoelen worden leerlingen in staat gesteld hun persoonlijk geformuleerde leerdoelen te bereiken. Bij het uitdenken van lessen zijn wij bewust van de diverse leerstijlen (meervoudige intelligenties van Gardner) die deelnemende leerlingen hanteren.

Op maandag- en dinsdagmiddag verzamelen deelnemende leerlingen leerlingen vanaf 15.00uur bij de hoofdingang van het stadion. De lessen voor de leerlingen uit het PO en VO starten om 15:00 uur en rond 17:00 uur eindigt de les.

Nieuwsbrieven worden op deze site onder ‘nieuws’ geplaatst en geven ouders/verzorgers van de deelnemende leerlingen de kans mee te lezen welke lesdoelen centraal hebben gestaan en waarom.

Docent PO

Klaas Rozema

Op maandag en dinsdag mag ik de lessen voor deelnemende PO en VO leerlingen verzorgen. Daarnaast ben ik 3 dagen werkzaam als leerkracht binnen het basisonderwijs.

 Ik ben in 2015 dit project gestart en stap voor stap zijn we gegroeid in ons aanbod. Wij onderscheiden ons door innovatief te blijven en de lessen zo vorm te geven dat het aansluit bij de groep en het individu.

De kracht van ons onderwijsproject is dat we inzoomen op de persoonlijke hulpvraag. Deze leerdoelen hebben te maken met de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling. Het zijn leerdoelen die raakvlakken hebben met motivatie, zelfvertrouwen, samenwerking en/of zelfstandigheid. Door zo specifiek te werk te gaan weten we leerlingen positief te prikkelen zijn er mooie ontwikkelingen mogelijk!

Door onze aanpak willen we leerlingen laten ervaren dat ze trots op zichzelf mogen zijn, laten we ze steviger in hun schoenen laten staan en de bevestiging geven dat ze er heel erg toe doen!

Ons top Team

Jochem Jousma

Centrum manager en docent voor VO groepen

Aanwezig: maandag en dinsdag

0653218541

Klaas Rozema

Docent voor PO en VO groepen

Aanwezig: maandag en dinsdag

0657564588